Реклама

Целта на сайта е производители и купувачи да се договарят пряко, за бърза реализация на трайни и нетрайни продукти на оптимална цена. Платформата не е страна при договарянето.

Видове обяви, които предлага сайта са:

1.  Безплатно публикуване на обяви;

2. „Вип обява“, която се визуализира на първа страница на сайта www.AgroStoki.com, както и при зареждане на категория продукти в ляво. Може да избере за какъв период да се показва 7, 14 или 30 дена;

3. „Топ обява“ се визуализира в най-горната част на страницата след зареждане на категория продукти или при зададено търсене. Може да избере за какъв период да се показва 7, 14 или 30 дена.

За допълнителна информация или запитване може да ни пишете на contact@AgroStoki.com